ស្វែងរកហាងលក់សម្បកកង់

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់់ៈ

សាខាក្រុមហ៊ុន Michelin Asia (Singapore) Co., Pte. Ltd

 

ម៉ោងបម្រើការងារ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ ម៉ោង៥ល្ងាច សម្រាករាល់បុណ្យជាតិ

 

ទូរស័ព្ទ: +(855) 23 963 218

 

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារលេខ ១៩-២០ ជាន់ទី៩ Exchange Square, ផ្លូវ ១០៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ ភូមិ២

ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

 

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកៈ facebook.com/MichelinCambodia

You are using an unsupported web browser
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionnality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website