ក្រុមហ៊ុន MICHELIN មិនដែលកាត់បន្ថយការយកចិត្តទុកដាក់លើការរចនា

ក៏ដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាព និងគុណភាពនៃសំបកកង់រថយន្តឡើយ ពោលគឺរបៀបដែលធ្វើឱ្យសំបកកង់រថយន្តមានពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាត ដោយសារអ្នករចនាគិតថាពណ៌ខ្មៅគឺត្រូវគ្នានឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិស្វករ ពណ៌ខ្មៅ

ធ្វើឱ្យកាន់តែមានភាពដិតជាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង កាន់តែស្រស់ស្អាត និង​កាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់។

ពណ៌ខ្មៅតែងតែធ្វើឱ្យមានការបន្តរុករកជាប់ជានិច្ច។

PREMIUM TOUCH

PREMIUM TOUCH ត្រូវបានរចនាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចាក់ពុម្ពពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនមីឆែលីន

ពណ៌ខ្មៅជ្រៅដល់ក្នុងសាច់សំបកកង់ រលើប ពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែដូចលាបពណ៌ខ្មៅពីលើសំបកកង់ឡើយ។

ផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្អាតយូរអង្វែងសម្រាប់កង់រថយន្តប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។

កម្រិតចាំងផ្លាត

ការរចនាផ្នែកចំហៀងនៃសំបកកង់រថយន្តអាចមើលឃើញតាមរយៈពន្លឺចាំងផ្លាតនៅលើផ្ទៃសំបកកង់ ហើយចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នក។
ប្រសិនបើមានចំណាំងផ្លាតខ្លាំង ផ្ទៃសំបកកង់នោះមើលទៅគឺមានពណ៌ស ហើយប្រសិនបើមានចំណាំងផ្លាតតិច​ ផ្ទៃនោះមើលទៅគឺមានពណ៌ខ្មៅ។
ផ្ទៃសំបកកង់ត្រូវបានកែសម្រួលទៅកម្រិត 0.1 mm ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាត និងធ្វើឱ្យសំបកកង់មើលទៅកាន់តែមានពណ៌ខ្មៅ និងកាន់តែស្រស់ស្អាត។

premium touch contrast1 t

បច្ចេកវិទ្យា Unique Die Technology របស់ Michelin បង្កើតនូវការរចនាផ្នែកចំហៀងសំបកកង់ឱ្យកាន់តែមានភាពរលកច្បាស់ល្អជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Premium Touch។
ភាពរលកនៃក្រឡានេះ ជួយកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាតពន្លឺបានយ៉ាងច្រើនដើម្បីឱ្យការរចនាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ សម្រេចបានពណ៌ខ្មៅដិតខ្លាំងជាងផ្ទៃធម្មតា។
សំបកកង់នេះក៏មានផ្ទៃរលើបរលោងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដែលបង្ហាញអំពីម៉ាកសញ្ញានៃផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរ។

premium touch contrast2 t

pilot sport 4 s

សិល្បៈនៃបច្ចេកវិទ្យា

ជាមួយនឹងការបញ្ចូលលក្ខណៈបង្ហាញពណ៌ខ្មៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ក្រុមហ៊ុន Michelin បានធ្វើឱ្យផ្ទៃសំបកកង់នេះកាន់តែស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Premium Touch។

ការរចនានេះ មានកម្រិតហួសពីវិសាលភាពនៃការរចនាសំបកកង់ធម្មតា ហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបែបផែនសិល្បៈដ៏ប្រណិត

ផលិតផលសំបកកង់នេះ មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យអ្នកបើកបរមានភាពរីករាយក្នុងការបើកបរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏នាំមកនូវមោទនភាពនៃភាពជាម្ចាស់នៃរថយន្ត និងផ្ដល់នូវភាពទាក់ទាញក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដ៏ទៃផងដែរ។

pilot sport 4 suv

You are using an unsupported web browser
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionnality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website