ម៉ាកយីហោដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុត ទុកចិត្តលើយើង

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តល្បីៗ  (Mercedes-AMGPorscheFerrari,…), ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូ (BMW MotorradHarley Davidson…) និងក្រុមហ៊ុនផលិតកង់ (BHMondraker, NukeproofSunn…) ពឹងផ្អែកលើសំបកកង់ MICHELIN ដើម្បីបំពាក់លើយានយន្តរបស់ពួកគេ ដើម្បីផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងល្អប្រសើរ។
MICHELIN បន្តរក្សាបាននូវការជឿទុកចិត្ត តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដែលកាន់តែបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីផ្ដល់នូវការបើកបរកាន់តែប្រសើរ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតជឿទុកចិត្តលើសំបកកង់ MICHELIN

MICHELIN ធ្វើការងារសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយម៉ាកយីហោរថយន្ត ម៉ូតូ​ និងកង់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សំបកកង់ដែលរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់យានយន្តរបស់ម៉ាកយីហោទាំងនោះ។ អានរឿងរ៉ាវ…

សំបកកង់រចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ម៉ាកយីហោរថយន្តល្បីៗ

MICHELIN OE tyres
សំបកកង់បរិក្ខារដើម MICHELIN (សំបកកង់ OE)

សំបកកង់ OE គឺអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតនានា ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពបើកបរល្អផ្ដាច់គេ។ ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីឧត្ដមភាព សំបកកង់ទទួលបាននូវសញ្ញាសម្គាល់តាមម៉ាកជាក់លាក់នៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងសំបកកង់។

You are using an unsupported web browser
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionnality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website